Algemene voorwaarden shop.inenomhethuis.com

Voor alle bestellingen gelden deze voorwaarden & deze aanvullende voorwaarden:

Aanvullende voorwaarde op de Algemene voorwaarde

Indien u een bestelling plaats bij shop.inenomhethuis.com verklaart u zich akkoord met onderstaande aanvullende leveringsvoorwaarden. Tevens gaat u ermee akkoord dat u wordt opgenomen in onze mailingslijst met uitschrijf mogelijkheden.

shop.inenomhethuis.com is een product van Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo, gevestigd te 6522 JE Nijmegen aan de Broerweg 66, bereikbaar onder de contactgegevens. 

Orderbevestiging
Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt u een overzicht van de bestelde artikelen en de kosten hiervan, inclusief verzendkosten en BTW.

Bestellen en betalen
Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling binnen zeven dagen over te maken. U kunt ook direct betalen met iDEAL mogelijkheid, hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht! Hoe werkt iDEAL? Betalen met iDEAL doet u in een paar stappen:

* U plaatst een bestelling van een of meerdere producten
* Kies vervolgens iDEAL als betaalmethode
* Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt
* U komt direct in het bekende internet bankieren programma van uw bank
* Alle betaalgegevens van uw aankoop zijn al ingevuld
* Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed
* u ontvangt een betaalbevestiging van uw bank
* U keert terug naar de webwinkel, de bestelling én betaling zijn geslaagd!

Zodra het bedrag is ontvangen, wordt uw bestelling binnen enkele dagen (mits voorradig) aan de postvervoerder aangeboden ter verzending. Wij werken samen met postvervoerder PostNL. U krijgt een bericht zodra uw bestelling verstuurd is. Is een bepaald product niet op voorraad dan staat dit bij het specifieke product erbij vermeld. U krijgt altijd een bericht als de levering wat langer duurt dan u van ons gewend bent, met hierbij vermeld de verwachte levertijd. Na verzending van uw bestelling hebben wij geen verdere invloed meer op de bezorging ervan en zijn wij geheel afhankelijk van de leveringen en diensten van de postvervoerder. Pakketpost wordt over het algemeen binnen 1 a 2 werkdagen aan u geleverd. U kunt 24 u per dag, 7 dagen in de week en het hele jaar door uw bestelling plaatsen. Uw bestelling wordt door Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo verwerkt van maandag t/m vrijdag, van 09.00-16.00 uur. Om 17.00 uur worden bestellingen aangeboden aan de postvervoerder, gelieve hier rekening mee te houden bij het plaatsen van uw bestelling.

Verzend- en verpakkingskosten
Voor het verzenden van uw bestelling worden de standaard tarieven gehanteerd van de postvervoerder. Wanneer de bestelling meer dan € 99,- incl. BTW bedraagt en binnen Nederland wordt afgeleverd, neemt Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo de verzendkosten voor haar rekening. Bestellingen tot 10 kg vallen onder pakketpost, de verzendkosten bedragen dan: € 6,95. Voor pakketten vanaf 10 tot 30 kg bedragen de verzendkosten € 13,25. Wij doen geen onder rembours of betaalservice zendingen! Voor verzendingen buiten Nederland en binnen Europa (tariefzone EUR 1), gelden aangepaste verzendkosten ongeacht de hoogte van het bedrag van de bestelling. Voor pakketten tot 2 kg met Track & Trace zijn de kosten voor pakketten € 13,00. Overige gewichten worden alleen in overleg met Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo buiten Nederland verstuurd. Wij berekenen geen verpakkingskosten zoals verzenddozen en noppenfolie. Standaard worden producten niet als cadeau verpakt. Kijk voor de huidige tarieven voor pakketten versturen via PostNL op http://www.postnl.nl/tarieven/tarieven-pakketten/ 

Verzend- en verpakkingskosten binnen Nijmegen
Wanneer de bestelling meer dan € 29,- incl. BTW bedraagt en binnen Nijmegen wordt afgeleverd, neemt Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo de verzendkosten voor haar rekening. 

Ruilen en retourneren
U heeft 14 dagen bedenktijd met betrekking tot ruilen van uw bestelling. Binnen deze periode kunt u de artikelen aan ons retour zenden, mits deze niet zijn gebruikt, in onbeschadigde staat zijn, in de originele verpakking verkeren en geen speciale bestelling betreft. U kunt kiezen voor een alternatief artikel uit ons assortiment, of, wanneer er op dat moment niets naar uw keuze bij is, een tegoedbon. Houdt u er alstublieft rekening mee dat bij het retour zenden van artikelen de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende postvervoerder gelden en deze kosten voor rekening van de klant zijn. Kosten van beschadiging en vermissing zijn tevens voor uw rekening.

Klachten / garantie
Heeft u klachten met betrekking tot de geleverde goederen of andere zaken? Neemt u dan binnen 24 uur contact met ons op en wij zullen er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. In principe heeft u 12 maanden standaard garantie op uw product, deze gaat in bij het in ontvangst nemen van uw product. Let wel op de voorwaarden onder ruilen en retourneren!

Vervoersschade
Alle bestellingen worden door ons conform de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder verzonden. Mocht u een beschadigde zending ontvangen dan verzoeken wij u ons hiervan binnen 24 uur na ontvangst in kennis te stellen. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt over het retourneren van de zending en uw producten zullen kosteloos door ons vervangen worden. Let op: verzuimt u ons in te lichten m.b.t. vervoersschade of doet u dit te laat dan vervalt uw recht op garantie. Uiteraard verzoeken wij u de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder ook zelf zorgvuldig in acht te nemen. Indien retourzendingen beschadigd bij ons aankomen en niet conform de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder zijn verzonden, vervalt uw garantie en behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk stellen voor de ontstane schade. Wij bieden u de mogelijkheid de producten verzekerd te verzenden via de postvervoerder.

Overeenkomst
Indien na ontvangst van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, levering van uw bestelling niet binnen vier weken heeft plaatsgevonden, heeft u het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en kunt u verzoeken om terugbetaling van het door u betaalde bedrag. Dit geldt uitsluitend indien door ons geen andere afspraken met u zijn gemaakt over het tijdstip van levering of als wij verzuimen u in te lichten inzake een mogelijke vertraging bij de levering van artikelen.

Actieprijzen en aanbiedingen
Let op! "ACTIEPRIJS" is geldig tot en met de desbetreffende dag van de vermelde actie datum. Mocht u na deze tijd een bestelling hebben afgerond met actieprijzen, dan wordt er contact met u opgenomen om de juiste prijs alsnog te overleggen met u voor levering van het bestelde. In overleg kan van de koop afgezien en geannuleerd worden. Hiervoor wordt dan wel € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. U krijgt dan spoedig uw geld terug gestort op uw rekeningnummer.

Prijsafwijkingen
Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen. Wij zullen u bij prijswijzigingen inlichten. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden. Hiervoor wordt dan wel € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Zie ook onze disclaimer!

Privacyverklaring
Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking o.a. nieuwsbrieven. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Iedereen mag bijvoorbeeld zijn gegevens inzien en corrigeren. De wet omschrijft ook wat de plichten zijn van organisaties die de gegevens gebruiken. Zij moeten aan de burger laten weten wat zij met zijn gegevens doen. Ook mogen de organisaties alleen gegevens verzamelen en verwerken als daarvoor een goede reden is, of als de burger zelf toestemming geeft. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet toe op de naleving van de Wet.

Disclaimer website
Ondanks de constante zorg en aandacht die Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op Electra & Zo.Dé Elektraspecialist!, shop.inenomhethuis.com en www.inenomhethuis.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo (ook niet via een eigen netwerk).
Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo kan er niet voor instaan dat de informatie op Electra & Zo.Dé Elektraspecialist!, shop.inenomhethuis.com en www.inenomhethuis.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Electra & Zo Elektrotechnisch Installatieburo sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Electra & Zo.Dé Elektraspecialist!, shop.inenomhethuis.com en www.inenomhethuis.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Electra & Zo.Dé Elektraspecialist!, shop.inenomhethuis.com en www.inenomhethuis.com te kunnen raadplegen.

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van wat u op onze site heeft gezien of gelezen, dan kunt u ten aller tijden contact met ons nemen.